Trening na delovnem mestu

storitev-trening-na-delovnem-mestu

Tako kot za športnike je tudi za prodajno osebje pomemben redni trening prodajnih veščin. Najboljša rešitev je trening na delovnem mestu, ker vaši prodajalci takoj in v konkretnih prodajnih sitiacijah trenirajo in »pilijo« svoje prodajne veščine s prodajnim trenerjem. Po udeležbi osnovnem izobraževanju je to najboljša rešitev za utrjevanje prodajnih veščin vašega prodajnega osebja.

Trener spremlja konkretni delovni proces na delovnem mestu. V praksi poteka proces tako, da po vsakem končanem prodajnem postopku ali komunikaciji s stranko, trener opozori zaposlene na konkretne napake ter predlaga izboljšave in ponovno spremlja potek razgovora z novo stranko ob sočasni igri vlog (trening prodajnega postopka s trenerjem »ena na ena«).

Prodajalci tako ostanejo motivirani in zavzeti za vsako stranko. Nivo kvalitete storitve ostane tako na visoki ravni. Sami ste tako tudi zagotovili, da se vam investicija v usposabljanje večkratno povrne.

Kontaktirajte nas za sestanek

Želite več informacij o treningu na delovnem mestu za vaše prodajno osebje?